iDEME  Bratislava 2016

Informatizácia až po dediny a mestá
9. ročník odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy
spoluorganizovaná PPP a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
27. 6. 2016 (pondelok), hotel Bôrik, Bratislava

Podpredseda vlády SR pre investície a Digitálny líder SR Peter Pellegrini prevzal záštitu nad konferenciou iDEME 2016. Viac info...

O konferencii

Konferenciu iDEME Bratislava ’16 pripravujú Partnerstvá pre prosperitu a jej cieľom je predstaviť aktuálne trendy v budovaní elektronických služieb verejnej správy, realizáciu a prípravu eGovernment projektov na Slovensku. Špecifická pozornosť je venovaná financovaniu týchto projektov s využitím štrukturálnych fondov EÚ. Zámerom konferencie je tiež zhodnotiť napĺňanie cieľov Digitálnej agendy pre Európu v SR.

Budeme diskutovať o aplikáciách IKT a využití internetu:
• v štátnej správe
• v regiónoch, mestách a obciach
• v prospech občanov
• na rozvoj informačnej spoločnosti v rôznych sektoroch ekonomiky


Tematické okruhy
A) Stratégia a financovanie
B) Implementácia PO7 OPII projektov
C) Elektronické služby štátnej správy a samosprávy
D) Infraštruktúra IKT a Broadband
E) Zákon o informačnej bezpečnosti
F) Digitálna agenda EÚ 2020
G) Programové obdobie 2014-2020

Strieborní partneri

              

partneri

              

Sponzori

                     

                         

vystavovateľ

               


Program konferencie

8:00 Registrácia účastníkov a ranná káva
9:00 Otvorenie - Milan Ištván, prezident PPP
9:15 Úvodný videopríhovor - Peter Pellegrini, podpredseda v lády SR pre investície a informatizáciu

Blok: eGOVERNMENT
9:30 Certifikácia a obstarávanie cloudových služieb - Rastislav Neczli, konateľ ITMG s.r.o./Eurocloud Slovakia, občianske združenie
9:50 Kontrola NKÚ SR aj v oblasti IT? - Ľubica Gazdová, generálna riaditeľka sekcie hospodárskych odvetví a európskych fondov, NKÚ SR
10:10 Textová analytika - všetci o nej počuli, nikto ju nevidel - Katarína Frühwaldová, biznis konzultantka, SAS Slovakia, s.r.o.
10:30 Prestávka na kávu
10:50 Register priestorových informácií (RPI) - Dalibor Král, projektový manažér, SEVITECH, a.s.
11:10 Cloud Service Provisioner - Tomáš Orieščik, Software Development director,
Aliter Technologies, a.s.
11:30 Kybernetická bezpečnosť a štát - Ján Hochmann, riaditeľ odboru kybernetickej
bezpečnosti, NBÚ SR
11:50 Kľúčové pohľady na kybernetickú bezpečnosť - Tomáš Hlavsa, Cyber Security Expert, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
12:10 Obed

Blok: BROADBAND
13:00 Broadband a Prioritná os 7 OPII - Milan Ištván, vedúci Pracovnej skupiny Broadband, Poradný orgán Digitálneho lídra SR, Norbert Molnár, generálny riaditeľ NASES, Šimon Mičunek, riaditeľ odboru, NASES
13:30 Broadband a Program rozvoja vidieka - Karolina Tichá, odbor rozvoja vidieka a LEADER, MPRV SR
13:50 Broadband a slovenské obce – jeden z príkladov - Ján Šebo, predseda Fóra pre komunikačné technológie
14:10 Broadband Competence Offices - Vladimír Murín, VÚS, n.o., Banská Bystrica
14:35 Prestávka na kávu
15:00 PANELOVÁ DISKUSIA - moderuje Milan Ištván, prezident PPP
Aktuálne výzvy pre slovenský eGovernment
Účastníci diskusie:
• Pavel Bojňanský, MF SR,
• Mário Lelovský, prezident ITAS,
• Milan Ftáčnik, predseda SISp,
• Rastislav Janota, NASES,
• Peter Dostál, CEO, Aliter Technologies, a.s.,
• Emil Fitoš, CEO, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
16:15 Záverečné slovo organizátorov a žrebovanie tomboly - Milan Ištván, prezident PPP
16:30 Čaša vína na záver

Užitočné informácie

Účelové zariadenie Hotel Bôrik
Bôrik 15
814 07 Bratislava
Slovenská republika
hotelová recepcia telefón: +421 2 5998 1000
www.hotelborik.gov.sk 

KONTAKT

Partnerstvá pre prosperitu (PPP), občianske združenie
Jašíkova 2, kanc. č. 321
821 03 Bratislava

Tel.: + 421 2 482 91 379
Fax: + 421 2 482 91 348
Mail: milan@p3.sk, jana@p3.sk

IČO: 307 88 587

DIČ: 2021662280
reg. MV SR zo dňa 13.6.2001, č. spisu: VVS/1-900/90-18674

Bankové spojenie: 40 24 59 383/7500